Tilfredshedsundersøgelser på klinikker

Hos TeleFaction tilbyder vi en 360 grader undersøgelse skræddersyet til private klinikker, herunder læger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer samt andre specialklinikker og praksisser.

Undersøgelsen understøtter gode patientoplevelser, effektive og skånsomme behandlinger af høj faglig kvalitet samt øget patienttilfredshed.

Tre målinger danner rammen om et komplet ‘udefra-og-ind-perspektiv’ på klinikken.

Kundeservicemåling
Kundeservicemålingen giver jer overblik over patienternes oplevelse af den direkte kontakt via telefon, mail eller ved online booking på hjemmeside.

Målingen dokumenterer kvaliteten af jeres kommunikation og service og understøtter træning og uddannelse af medarbejdere i administrative og serviceorienterede stillinger.

Behandlingsmåling
Behandlingsmålingen skaber indsigt i jeres patienters tilfredshed med en række relevante forhold i og omkring behandlingsforløbet.

Vi hjælper jer med at forbedre patienternes oplevelse af behandlingsvejledningen, selve behandlingen, behandlerens adfærd og faglige kompetencer samt forholdet mellem patient og behandler.

Vi dokumenterer patienternes oplevelse af ventetiden på klinikken, de hygiejniske forhold, pris vs. behandling samt et evt. behandlingsresultatet.

Patienter kan give et vigtigt bidrag til en kvalitetsvurdering ved at definere og vurdere kvaliteten af behandling og pleje samt ved at beskrive
behandlingsforløb og behandlingsresultat.

Medarbejdermåling
Medarbejdermålingen dokumenterer medarbejdernes tilfredshed. Vi afdækker om medarbejderne har adgang til de rette værktøjer og præciserer om rammerne for sparring, vidensdeling og samarbejde er til stede. Kort sagt understøtter medarbejdermålingen et godt arbejdsmiljø på klinikken.

Tilfredse medarbejdere giver tilfredse patienter.

Adgang til online rapporteringsportal og sparring med TeleFactions konsulenter
Som supplement til ovenstående målinger får I adgang til TeleFactions online rapporteringsportal GEMBA. GEMBA giver jer løbende overblik over patienters feedback koblet til relevante baggrundsdata. Dertil kan I få direkte besked ved en given hændelse – fx i tilfælde af en uheldig patientoplevelse.

Vores konsulenter assisterer gerne, hvis I har behov for hjælp til at analysere og tolke på data. Vi leverer sparring og rådgivning med henblik på forbedring af patienters og medarbejderes tilfredshed.

Dataindsamling
Vi indsamlet patientfeedback via spørgeskemaer udsendt automatisk på sms eller e-mail. Vi gennemfører ivr-målinger efter endt telefonsamtale, tilbyder tablet-målinger i receptionen og pop-up målinger på hjemmesiden.

Datasikkerhed
Ved indgåelse af aftale sender vi jer et udkast til en databehandleraftale, som kan underskrives og sendes retur. TeleFaction behandler jeres data med høj sikkerhed og efter gældende lovgivning. 

KONTAKT
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er interesseret i at høre mere om tilfredshedsundersøgelser på din klinik, herunder priser mv.

TELEFON: 70 26 41 41
E-MAIL: info@telefaction.com

Relaterede indlæg