gemba

RAPPORTERING AF KUNDEFEEDBACK

Vores online rapporteringsportal ‘GEMBA’ er designet til at understøtte faste strukturer for kundevendte handlinger. 

GEMBA formidler interessant og relevant viden om dine kunder på en overskuelige måde. Umiddelbart efter en kunde har afgivet feedback via en af jeres kundemålinger, er feedbacken tilgængelig i GEMBA.

I GEMBA kan du holde en finger på pulsen via et brugervenligt dashboard og opsætte egne grafer og rapporter med de nyeste resultater fra jeres målinger.

Du kan også få direkte besked, når en kunde fx udtrykker utilfredshed med samarbejdet, en samtale med kundeservice eller et e-mailsvar. En sag oprettes til opfølgning hos medarbejder, leder eller retention-team.

Hvis du ønsker en mere kvalitativ tilgang til resultaterne, kan du fremsøge enkeltinterviews og optagede samtaler pr. medarbejder, team, på spørgeskemaniveau eller for en given periode.

Som teamleder får du overblik over egne medarbejderes performance og click-to-action ifm. forberedelse og gennemførelse af 1-1 samtaler med medarbejdere.

dashboard

 • Få overblik over udvalgte spørgsmål og svar
 • Opsæt interaktive grafer med resultater brudt ned i tidsintervaller eller organisationsdele
 • Genveje til andre moduler

analyse

 • Fremsøg og se enkeltinterviews inkl. baggrundsdata
 • Opret sag baseret på interview
 • Lyt til optagede samtaler og se tilknyttede interviews
 • Design grafer og rapporter som opdateres automatisk med nyeste data
 • Hent data til Excel

opfølgning

 • Overblik over oprettede sager – fx ’Kontakt utilfreds kunde’​
 • Opret automatiseret e-mail advis, der sikrer handling hver gang en given hændelse sker, fx ved (u)tilfredsstillende kundeoplevelse
 • Oversigt over medarbejderes performance​
 • Opstil mål for egne teams, medarbejdere eller dig selv

design

 • Få overblik over undersøgelser og spørgsmål i undersøgelser
 • Se sms- og e-mailskabeloner til udsendelse af undersøgelser
 • Design KPI’er indeholdende udvalgte spørgsmål

admin

 • Administrér brugeradgange via Brugergrupper og Brugere
 • Login-styrede rettigheder sikrer, at medarbejdere kun ser relevante moduler og data
"I GEMBA trækker vi både gode og dårlige kald. Hver dag lytter vi til optagede samtaler - dem bruger vi i vores træning og uddannelse af medarbejdere. De røde NPS-alerts gør det muligt at kontakte utilfredse kunder - og dermed rette op på uheldige kundeoplevelser."
Teamleder
Alm. Brand