Tilfredshedsundersøgelser i boligforeninger

Hos TeleFaction tilbyder vi en 360 grader undersøgelse skræddersyet til boligforeninger. Undersøgelsen understøtter et godt beboerdemokrati, optimale vilkår for til- og fraflyttere og kan være med til at forbedre bomiljøet for eksisterende beboere.

Fem undersøgelser danner rammen for et komplet ‘udefra-og-ind-perspektiv’ på boligforeningen:

Beboerundersøgelse
Beboerundersøgelsen giver jer overblik over beboernes tilfredshed med en række relevante forhold – fx administrationen, ejendomsfunktionærerne, vedligeholdelsen af udearealer mv. I får at vide, hvad I gør godt og hvad der eventuelt kan forbedres – naturligvis med beboernes egne ord.

Indflyttermåling
Indflyttermålingen gennemføres løbende, så I altid er bekendt med jeres nye beboeres oplevelser af indflytningsprocessen. På den måde sikrer I god kvalitet i forløbet fra tildeling af bolig til afslutning af en evt. mangelliste.

Fraflyttermåling
Fraflyttermålingen gennemføres også løbende, og giver jer indsigt i årsagerne til beboernes fraflytning. Jeres tidligere beboere fortæller jer, hvad de har været glade for og hvad I kan forbedre fremadrettet.

Samarbejdspartneranalyse
Samarbejdspartneranalysen sætter fokus på jeres samarbejdspartnere. De fleste boligorganisationer ønsker at drive deres boliger forsvarligt og professionelt, hvilket samarbejdspartnerne er en stor del af. Analysens resultater vil understøtte et godt samarbejde.

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse
Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen dokumenterer medarbejdernes tilfredshed. I får indblik i, hvad der motiverer og driver dem og overblik over, hvorvidt de har adgang til de rette værktøjer. Samtidig præciseres det om rammerne for sparring, vidensdeling og samarbejde er til stede. Glade medarbejdere giver glade beboere.

Adgang til online rapporteringsportal og sparring med TeleFactions konsulenter
Som supplement til ovenstående fem undersøgelser får I adgang til TeleFactions online rapporteringsportal GEMBA. GEMBA giver jer løbende overblik over undersøgelsernes resultater. Dermed kan I hurtig handle – fx på en uheldig indflytningsproces.

Vores konsulenter assisterer, hvis I har behov for hjælp til at analysere og tolke på den indsamlet feedback, og vi leverer gerne rådgivning og sparring med henblik på forbedring.

Note: Vi anbefaler en samlet pakke som beskrevet ovenfor, men I har også mulighed for at udvælge en enkelt eller to af undersøgelserne.

KONTAKT
Kontakt os gerne, hvis du er interesseret i at høre mere om tilfredshedsundersøgelser i din boligforening.

TELEFON: 70 26 41 41
E-MAIL: info@telefaction.com

Relaterede indlæg

FællesBo effektiviserer processerne

FællesBo er en almen boligorganisation, der administrerer boligere, bofælles-skaber og andelsboligforeninger i Herning Kommune. I tæt samarbejde med TeleFaction har FællesBo siden 2016 arbejdet på

Læs mere