FællesBo effektiviserer processerne

FællesBo er en almen boligorganisation, der administrerer almene boliger, bofællesskaber og andelsboligforeninger i Herning Kommune. FællesBo har en lang række interessenter, som det er vigtigt at have en god relation til, og i tæt samarbejde med TeleFaction har de siden 2016 effektiviseret deres processer i relation til tilfredshedsundersøgelser. 

Fordele for Fællesbo:

  • Real time målinger.
  • Input til løbende forbedringer af deres processer i forhold til ind- og fraflytning.
  • Sikrer, at deres eksterne partnere er en del af at udleve deres målsætning.
  • Forbedret data internt i FællesBo i form af flere e-mailadresser. Dette er gavnligt i andre arbejdsopgaver.

SKRÆDDERSYET KOMPLET LØSNING
TeleFaction har skabt en skræddersyet løsning, der imødekommer alle FællesBos ønsker og behov. TeleFaction og FællesBo har siden 2016 haft et godt og tæt samarbejde. Løsningen består af; software med specialdesignetspørgeramme til de 5 ovenstående målinger, analyseydelser som giver FællesBo et indblik i tilfredsheden og hjælper dem med at handle effektivt på resultaterne, adgang til rapporteringsværktøjet GEMBA. En portal som gør det muligt at følge målingerne løbende og reagere på feedbacken her og nu, og perspektivering og rapportering på tværs af de 5 områder.

FællesBo har haft et ønske om at samarbejde med en leverandør, som kan levere en komplet løsning indenfor tilfredshedsundersøgelser.

LØSNINGEN
1. software til udførelse af målinger, og 2. adgang til erfarne konsulenter, der kunne bidrage til at udarbejde den bedste spørgeramme og fortolke på det data, der kommer retur. Dermed har FællesBo et optimalt udgangspunkt for at handle på resultaterne – et aspekt de tidligere har savnet. FællesBos samarbejde med TeleFaction har givet dem en del sidegevinster, bl.a. i form af, at de er blevet mere digitaliserede og dermed mere effektive. Tidligere gennemførte FællesBo deres undersøgelser på papirform, en tidskrævende og administrativ tung øvelse, som nu er erstattet af målinger, der er mindre tidskrævende og ressourcebesparende.

TeleFaction giver os brugbare analyser, som vi efterfølgende kan handle på - de har styr på tingene og er gode til at se situationen fra vores side også.

Kaj Mortensen, Administrerende Direktør hos FællesBo

tilmeld dig vores nyhedsbrev

Relaterede indlæg