FællesBo effektiviserer processerne

FællesBo er en almen boligorganisation, der administrerer boligere, bofælles-skaber og andelsboligforeninger i Herning Kommune. I tæt samarbejde med TeleFaction har FællesBo siden 2016 arbejdet på at forbedre de processer, der relaterer sig til tilfredshedsundersøgelser.

FællesBos mål er at tilbyde attraktive og konkurrencedygtige lejeboliger. Visionen er at skabe de bedste rammer for beboerne, hvorfor de har valgt at  gennemføre en række undersøgelser, der danner rammen for et komplet ‘udefra og ind’ perspektiv på organisationen – set med beboeres, ansattes og partneres øjne.


3600 overblik

2016 havde FællesBo et ønske om at samarbejde med en leverandør, som kunne levere en komplet løsning indenfor tilfredshedsundersøgelser – herunder beboertilfredshed, medarbejdertilfredshed og partnertilfredshed. TeleFaction og FællesBo har siden dengang haft et godt og tæt samarbejde.

LØSNINGEN
FællesBos løsning består af specialdesignede spørgerammer til fem specifikke målinger, konsulentydelser i relation til anvendelse og udbytte samt adgang til TeleFactions online rapporteringsportal GEMBA.

I GEMBA kan FællesBo løbende følge resultaterne af målingerne og reagere hurtigt på beboeres feedback – fx hvis en indflytter skulle udtrykke utilfredshed med indflytningsprocessen.

TeleFaction assisterer også FællesBo med analyse og tolkning af data, så FællesBo kan have fokus på at handle på resultaterne.

Dertil har samarbejdet resulteret i flere sidegevinster, bl.a. i form af, at FællesBo er blevet mere digitale. Tidligere gennemførte FællesBo deres undersøgelser på papirform – en tidskrævende og administrativ tung øvelse, som nu er erstattet af målinger, der er ressourcebesparende og mindre tidskrævende.

TeleFaction giver os brugbare analyser, som vi efterfølgende kan handle på - de har styr på tingene og er gode til at se situationen fra vores side også.

Kaj Mortensen, Administrerende Direktør hos FællesBo
Relaterede indlæg