DXindex19: Inddrager vi kunderne i den digitale udviklingsproces?

DXindex19 viser, at der er et stort potentiale i at kundeorientere de digitale udviklingsprocesser – det vil sige inddrage kunderne tidligt i udviklingen af nye digitale løsninger.

Der ses en markant forskel på de bedst økonomisk performende virksomheder (Top 20) og de dårligst økonomisk performende virksomheder (Bund 20). Blandt de økonomisk bedst performende virksomheder er der i langt højere grad villighed til at inddrage kunderne tidligt i udviklingen af nye digitale løsninger. Top 20 scorer mere end 100% højere end Bund 20.

Kun 21% af undersøgelsens respondenter er enige i, at kunder inddrages tidligt i udviklingen af nye digitale løsninger, mens 38% er uenige.

Kunderne bør inddrages i den digitale udvikling på forskellig vis, både kvalitativt og kvantitativt. Ved at inddrage kunderne vil virksomheden minimere risikoen for at udvikle digitale løsninger, som kunderne ikke finder optimale og relevante.

DU ER VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS, HVIS DU ER INTERESSERET I AT HØRE MERE OM, HVORDAN DU SKABER GODE DIGITALE KUNDEOPLEVELSER:
TELEFON: 70 26 41 41
E-MAIL: info@telefaction.com 

Relaterede indlæg