Hvor mange svar skal jeg have for at kunne stole på min undersøgelse?

Et vigtigt og simpelt spørgsmål, som ofte får komplekse svar. Vi vil hjælpe dig med at finde svaret.

Vil du være 100% sikker?
Hvis du vil være 100% sikker på, at du kan stole på din undersøgelse, skal du ikke bare invitere alle til at deltage, du skal også have svar fra alle. Det lader sig ofte kun gøre, når det er mindre grupper, du vil undersøge – fx en afstemning om, hvor familien skal hen på ferie.

Ét svar kan være nok
Hvis du fx arbejder med kundemålinger, kan ét svar ofte have en høj værdi. Svar fra én utilfreds kunde kan i den rette proces sikre en dialog, hvor kunden fastholdes og ikke skifter til en konkurrent. Et utilfredsstillende svar i en kundemåling bør håndteres som en præ-klage – men det er en anden sag (læs mere her). Ofte designer vi undersøgelser, så vi får langt flere svar end blot ét.

HVEM OG HVOR MANGE SKAL DELTAGE I MIN UNDERSØGELSE?

Når du skal gennemføre en undersøgelse, bør du bestræbe dig på, at undersøgelsen er pålidelig og repræsentativ for den gruppe, du ønsker at undersøge.

Overordnet set handler det om at bestemme, hvilken gruppe du ønsker indsigt i (populationen) samt hvem og hvor mange personer fra denne gruppe, der skal deltage i din undersøgelse (stikprøven).

  • Population: gruppe af individer der skal undersøges.
  • Stikprøve: en mindre gruppe af individer indenfor populationen.

Vi har inddelt processen i 4 steps:

STEP 1: HVAD ER MIN POPULATION?
Inden for spørgeundersøgelser defineres populationen som en gruppe af mennesker, fx befolkningen i et land, en kundegruppe eller alle stemmeberettigede i Danmark. Populationen er den gruppe, som du gerne vil undersøge nærmere, eksempelvis for at få indblik i gruppens holdninger, adfærd og/eller præferencer.

Lad os tage et eksempel: du er ansat i en virksomhed, som planlægger at gennemføre en kundetilfredshedsundersøgelse for at kunne dokumentere virksomhedens kundetilfredshed. Såfremt I ønsker en samlet tilfredshedsscore gældende for hele virksomheden, så vil populationen være jeres samlede kundebase. Så langt så godt.

Når du har bestemt populationen, skal du finde ud af, hvor mange personer populationen ca. består af. Hvis vi holder fast i ovenstående eksempel, skal du altså bestemme virksomhedens samlede antal af kunder.

Andre eksempler kunne være: ’Hvor stor er Danmarks befolkning?’ eller ’Hvor mange er stemmeberettigede til folketingsvalget i Danmark?’.

Når populationen og dens størrelse er på plads, kan du gå videre til Step 2.

STEP 2: HVOR STOR SKAL MIN STIKPRØVE VÆRE?
Det er sjældent muligt at sige noget eksakt om en større population, fx antallet af kunder i en stor virksomhed eller alle stemmeberettigede danskere. Hele populationen kan eller vil sjældent deltage i din undersøgelse. Derfor udtager du en stikprøve – dvs. du gennemfører en undersøgelse blandt en mindre gruppe af personer indenfor populationen. På baggrunden af stikprøven vil du så kunne gøre dig nogle antagelser om populationen.

Der findes forskellige måder at udtage en stikprøve på, og vigtigt er det, at den er repræsentativ for populationen. Læs mere her.

Når du skal bestemme størrelsen på din stikprøve, må du først vurdere, hvor præcise svarene i stikprøven skal være ift. den reelle sandhed. Sagt med andre ord – hvor sikker vil du være på, at resultaterne af din spørgeundersøgelse (stikprøve) afspejler populationens holdning/adfærd/præferencer. Det er vigtigt at huske, at kun en undersøgelse af hele populationen kan give dig 100% eksakte resultater. En stikprøve vil altid være forbundet med usikkerhed.

Ligesom der er forskellige måder at udtage en stikprøve på, kan du også bestemme stikprøvens størrelse ved hjælp af forskellige metoder. Her er listet nogle eksempler:

  1. Anvend hele populationen som stikprøve, hvis populationen er lille
  2. Hent inspiration fra lignende undersøgelser
  3. Anvend formler
  4. Anvend en tabel

I denne artikel har vi valgt at beskrive, hvordan du anvender en tabel. Du kan læse mere om de andre metoder her.


Note
En for stor stikprøve vil medføre spild af ressourcer i form af tid og penge, mens en for lille stikprøve vil medføre usikre resultater.

Tabellen ovenfor viser, hvor stor din stikprøve skal være baseret på størrelsen af din population og den usikkerhed, du accepterer for stikprøven (± 3%, ± 5%, ± 7%, ± 10%). NB: Det er almindeligt anerkendt og praksis at acceptere en usikkerhed på ± 5%.

Eksempel: Du har i Step 1 estimeret din population til at bestå af 1.000 personer. Hertil antager vi, at du accepterer en stikprøveusikkerhed på ± 5%. Ifølge tabellen bør din stikprøve derfor bestå af 286 personer.

MEN, inden du går i gang med at udvælge de 286 personer, der skal deltage i din undersøgelse, skal du huske, at der er noget der hedder svarprocent. Fortsæt derfor til Step 3.

STEP 3: HVOR MANGE VIL DELTAGE I MIN UNDERSØGELSE?
Det er ikke alle, du inviterer til din spørgeundersøgelse, som ønsker at deltage. Det gælder både, hvis du gennemfører interviews over telefonen eller fx udsender et spørgeskema pr. brev eller mail.

De personer, du vælger at invitere til din undersøgelse, kaldes potentielle respondenter. Heraf vælger x-antal (forhåbentlig) at deltage i undersøgelsen ved at besvare de respektive spørgsmål. Og på den baggrund kan du beregne en svarprocent.

Lad os sige, at du inviterer 1.430 personer til at deltage i undersøgelsen, og 286 af disse personer vælger at deltage – så vil du have en svarprocent på 20% (286/1.430).

En vurdering af svarprocenten vil hjælpe dig med at bestemme, hvor mange personer du skal invitere til at deltage i din undersøgelse for at kunne indsamle en passende mængde svar.

Svarprocenten afhænger af forskellige faktorer, fx målgruppen, relation til målgruppen, undersøgelsens længde og kompleksitet, motivation for deltagelse samt undersøgelsens emne, baggrund og formål.

I online spørgeskemaundersøgelser er en svarprocent på over 30% rigtig god, mens svarprocenter på 20-30% som regel er tilfredsstillende. Svarprocenter på 15-20% er også godkendt, hvorimod svarprocenter derunder anses for at være i den lave ende.

STEP 4: HVOR MANGE SKAL INVITERES TIL MIN UNDERSØGELSE?
Step 4 er relativ ligetil.

Tag dit tal fra Step 2 og del det med det tal, du tager med dig fra Step 3.

Dvs. at hvis du fx har bestemt, at 286 personer skal deltage i din undersøgelse, og du forventer, at 20% af de potentielle respondenter rent faktisk vil deltage, så skal du samlet set invitere 286 / 20% = 1.430 personer.

God fornøjelse med din undersøgelse!

DU ER VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS, HVIS DU HAR UDDYBENDE SPØRGSMÅL
TELEFON: 70 26 41 41
E-MAIL: info@telefaction.com