Designworkshop

Hvem, hvordan, hvornår og hvor mange…?
Det kan være uoverskueligt at designe den rigtige undersøgelse.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du designer din undersøgelse korrekt, kan vi hjælpe dig med at fastsætte rammen for, hvordan du indsamler og anvender data rigtigt.

Det er vigtigt at måle rigtigt på de rigtige parametre...

Vi afholder først en todelt workshop sammen med relevante interessenter fra din virksomhed. Workshoppens Del 1 har fokus på undersøgelsens metodiske discipliner, mens Del 2 vedrører undersøgelsens tekniske aspekt. På baggrund af workshoppens Del 1 og 2 udformer vi er optimalt løsningsdesign, så du og din virksomhed kan realisere og implementere en værdiskabende undersøgelse.

DEL 1: METODISK WORKSHOP
Den metodiske del af workshoppen har til formål at:

  • sikre klarhed over formålet med undersøgelsen (Opnå)
  • afstemme hvem der gør hvad ift. undersøgelsens resultater (Handle)
  • afdække behovet for information (Lære)
  • sikre de rigtige emner til undersøgelsens spørgeramme (Lytte)
DEL 2: TEKNISK WORKSHOP
Den tekniske del af workshoppen har til formål at:

  • skitsere den tekniske løsning, herunder opgaver og roller
  • identificere muligheder for smart brug af data
  • afdække muligheder for integration med eksisterende systemer
  • afdække muligheder for at berige resultater med relevante baggrundsvariable
 

 

HVIS DU ØNSKER AT HØRE MERE, ER DU VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS:
TELEFON: 70 26 41 41
E-MAIL: info@telefaction.com