KEND DINE KUNDER
- KUNDEUNDERSØGELSE

ET EFTERSYN AF KUNDEBASEN
Vores kundeundersøgelser resulterer i stærke anbefalinger til handlinger og strukturer, som vil forbedre kundeoplevelsen og sikre et højt ROI på forbedringstiltag. Undersøgelserne skaber indsigt i dine kunders tilfredshed og loyalitet og identificerer deres fremtidige behov og præferencer.

Vi tilbyder tre varianter:

DEN HURTIGE
DEN HURTIGE undersøgelse er en NPS-måling, der dokumenterer dine kunders anbefalingsvillighed og loyalitet. Du præsenteres for din virksomheds Net Promoter Score, som er anerkendt for at være en valid kundeloyalitetsindikator. Hertil leverer vi tre konkrete anbefalinger samt kvalitativ feedback i form af kunders uddybende kommentarer. Leveringstid: 3 uger.

DEN EFFEKTIVE
DEN EFFEKTIVE undersøgelse henvender sig til dig, der har brug for dybere viden om dine kunder. Undersøgelsen tager udgangspunkt i en verificeret årsag-virkning model. Resultatet er et prioriteringskort over de områder og indsatser, der har størst betydning for dine kunders tilfredshed og loyalitet. Leveringstid: 6 uger.

DEN GRUNDIGE
DEN GRUNDIGE undersøgelse skræddersys til din virksomheds mål og handlerum. Undersøgelsen kommer omkring alle væsentlige forhold mellem kunde og virksomhed. I tillæg til din analyserapport vedlægges et idékatalog med konkrete idéer til, hvordan du skaber bedre kundeoplevelser. Idékataloget er kvalificeret via kvalitative telefoninterviews med udvalgte kunder.
Leveringstid: 10-12 uger.

PRISER

  • DEN HURTIGE: 10.000 kr. + moms for op til 300 invitationer
  • DEN EFFEKTIVE: 40.000 kr. + moms for op til 3.000 invitationer
  • DEN GRUNDIGE: 80.000 kr. + moms for op til 7.000 invitationer

STEPS

  • Du sender en mail til os via info@telefaction.com med overskriften ”Kundeundersøgelse – [ønsket variant]”.
  • Vi sender en mail retur til dig omkring det praktiske.
    • DEN HURTIGE og DEN EFFEKTIVE: info om test, deltagerliste og timing.
    • DEN GRUNDIGE: info om designworkshop og timing.
  • Vi indsamler feedback fra dine kunder, analyserer data og udarbejder en rapport med konkrete anbefalinger til bedre kundeoplevelser, som vi kommer og præsenterer på et møde hos dig.

DATASIKKERHED
Ved indgåelse af aftale sender vi dig et udkast til en databehandleraftale, som kan underskrives og sendes retur. TeleFaction behandler dine data med høj sikkerhed og efter gældende lovgivning. Vi sletter dine data igen umiddelbart efter levering af resultater – med mindre der aftales andet.

Relaterede indlæg

Bliv klogere på NPS