økonomianalyse

ET ØKONOMISK INDBLIK I BETYDNINGEN AF TILFREDSE OG LOYALE KUNDER

Alle virksomheder ønsker at have tilfredse og loyale kunder.

Det kan dog være svært at vurdere, hvilken reel indflydelse disse kunder har på din virksomheds økonomiske resultater.

Vores økonomianalyse kaster lys over det forventede afkast af en investering i bedre kundeoplevelser og øget kundetilfredshed og -loyalitet.

Eksempel: Hvor meget stiger jeres omsætning, hvis I hæver kundetilfredsheden med én enhed?

Dertil afdækker vi, hvilke kundevendte indsatser, der har størst effekt på jeres kunders tilfredshed og loyalitet.

  • Det samlede udbytte af analysen er derfor relevant for alle niveauer i  organisationen - både det strategiske, taktiske og operationelle niveau.

    AFVIKLING OG UDBYTTE:
  • Spørgeskemaundersøgelse
  • Kobling med relevant baggrundsdata, herunder økonomidata
  • Rapport med resultater, konklusioner og handlingsorienterede anbefalinger
  • Fysisk præsentation, dialog og rådgivning
Relaterede indlæg