samarbejdspartnerE

HVORDAN FORBEDRER I RELATIONERNE TIL JERES SAMARBEJDSPARTNERE?

Et velfungerende samarbejde er værdiskabende for alle parter – kunder, partnere og egen organisation.

Vores samarbejdspartneranalyse giver jer indblik i jeres partneres tilfredshed med samarbejdet og identificerer, hvor de respektive partnerskaber eventuelt kan forbedres.

På det grundlag kan I fremadrettet sikre gode og velfungerende relationer til jeres samarbejdspartnere.

  • AFVIKLING OG UDBYTTE:
  • Spørgeskemaundersøgelse
  • Uddybende kvalitative telefoninterviews
  • Idékatalog med konkrete handlingsorienterede anbefalinger
  • Fysisk præsentation, dialog og rådgivning