Integration & kobling

INTEGRATION

Vi integrerer vores feedback-løsninger med jeres telefonisystem, nummersystem, e-mail ticketsystem, chatsystem og andre digitale kontaktpunkter.

I praksis betyder det, at I kan gennemføre kundemålinger automatisk umiddelbart efter endt interaktion mellem kunde og virksomhed – fx efter telefonsamtaler, fysiske kundemøder, mail- og chat-korrespondancer eller besøg på websites.

CRM-SYSTEMER, DATA WAREHOUSES OG BI-SYSTEMER
Vi præsenterer resultaterne af jeres kundemålinger i vores online rapporteringsportal ‘GEMBA’ – men sender også data direkte til jeres egne interne systemer – fx et CRM-system, data warehouse eller BI-system.

KOBLING

Vi kobler alt indsamlet kundefeedback med relevant baggrundsdata – fx tidspunkt for interaktion, afdeling, team, medarbejder, kontaktdata, henvendelsesårsag, ventetid, samtalelængde, optagede samtale, kundesegment og økonomital.

Disse indsigtsgivende data bidrager til dybere indsigter, og gør det nemmere for ledere og medarbejdere at justere og optimere på de områder, hvor kunderne finder det nødvendigt – og hvor det skaber værdi for jeres forretning.

PARTNERE