Prioriteringskort – Optimer dine kunderelationer

Et prioriteringskort giver dig overblik over de områder, der har størst effekt på dine kunders tilfredshed og loyalitet, og derfor med fordel kan prioriteres frem for andre.

Prioriteringskort

Primær indsats                                                                                     

Høj effekt & lav performance

I prioriteringskortets nederst felt til højre finder du de kundevendte områder, hvor mulighederne er størst. Områderne i dette felt har stor effekt på kundernes tilfredshed og loyalitet, men din virksomhed performer samtidig under middel på områderne. Der bør tilføjes ressourcer hertil og fremadrettet gøres en ihærdig indsats for at forbedre områdernes performance-niveau. Selv små forbedringer kan her have stor betydning.

 Fortsæt det gode arbejde

Høj effekt & høj performance

Din virksomhed performer godt på de områder, der befinder sig i feltet øverst til højre, og samtidig har områderne en væsentlig betydning for kundernes tilfredshed og loyalitet. Det er vigtigt, at du fremadrettet har stor fokus på disse områder. Performance-niveauet skal som minimum fastholdes, og formår du endda at forbedre performance-niveauet, vil det have en betydelig effekt på kundetilfredsheden og kundeloyaliteten. 

Tilpas ressourcer

Lav effekt & høj performance

Feltet øverst til venstre repræsenterer de områder, hvor din virksomhed performer godt – dog har selvsamme områder ikke særlig stor indflydelse på dine kunders tilfredshed og loyalitet. I bedste fald bør du opretholde status quo her. Hvis dette ikke er muligt, qua begrænset midler, er det en god idé at overføre ressourcer fra områderne i dette felt til andre nødvendige indsatsområder. Alternativt kan du udnytte den gode performance til at skabe positiv omtale, som muligvis kan medføre, at områderne får en øget betydning for kundernes tilfredshed og loyalitet.

Lav prioritet

Lav effekt & lav performance

Din virksomhed performer ikke særlig godt på de områder, der befinder sig i feltet nederst til venstre. Det er til gengæld ikke katastrofalt, da områderne kun har en mindre effekt på kundernes tilfredshed og loyalitet. Områderne kan prioriteres lavt og i visse tilfælde ignoreres helt.

Se et eksempel på, hvordan du anvender et prioriteringskort.

Hvad får du ud af et prioriteringskort:

TeleFactionOverblik over de indsatsområder, der har størst effekt på jeres kunders tilfredshed og loyalitet.

TeleFaction Mulighed for at anvende og prioritere jeres ressourcer på relevante parametre.

Vil du høre mere om TeleFactions prioriteringskort, er du velkommen til at kontakte os på telefon 33 30 88 30 eller på mail . Vi kommer gerne forbi til et uforpligtigende møde.

Relaterede indlæg