spørgeskemaundersøgelse

Hvad kan du bruge spørgeskemaundersøgelser til?

En spørgeskemaundersøgelse er en kvantitativ undersøgelsesmetode, som anvendes til at identificere sammenhænge og be- eller afkræfte en eller flere opstillede hypoteser.

At udarbejde gode og brugbare spørgeskemaundersøgelser kan være komplekst. Det kræver viden, overvejelser og en længere læringsproces. Derfor er det en rigtig god ide at gøre sig nogle grundige tanker, inden man kaster sig ud i at udforme sin undersøgelse, herunder design af spørgeramme, valg af dataindsamlingsmetode mv. I værste fald kan det ende med, at de data, du indsamler, ikke er relevante og valide, og du dermed er nødt til at starte forfra.

Guide til den gode spørgeskemaundersøgelse.

Hos TeleFaction anvender vi spørgeskemaundersøgelser i forskellige sammenhænge. Her er 3 eksempler.

1. Den årlige kundetilfredshedsundersøgelse, hvor kunder svarer på spørgsmål omkring deres generelle oplevelse af virksomheden samt deres fremtidige ønsker og behov. Vi samler op på svarene og gengiver dem grafisk i en skriftlig rapport med konklusioner og anbefalinger til bedre kundeoplevelser. Rapporten præsenteres for virksomhedens direktion og ledelse og eventuelt udvalgte medarbejdergrupper.

2. Løbende procesmålinger, hvor kunder efter en endt proces, fx et onboardingforløb som ny kunde, får tilsendt et spørgeskema med spørgsmål omkring oplevelsen af det netop afsluttede forløb. Umiddelbart efter kunderne har besvaret spørgeskemaet, er svarene tilgængelige i vores online rapporteringsportal GEMBA. Virksomheden får adgang til GEMBA, hvor der kan arbejdes med svarene på forskellig vis. Det er fx muligt at opsætte en trigger, som giver direkte besked via tilsendt e-mail, hver gang en kunde har haft en utilfredsstillende oplevelse. Herefter kan du kontakte kunden og rette op på den uheldige episode.

3. Løbende touchpoinhtmålinger, fx af kvaliteten af virksomhedens e-mail- eller telefoniservice. Kunderne får efter endt interaktion adgang til et online spørgeskema omkring virksomhedens service. Spørgeskemaet distribueres fx via SMS eller en e-mailinvitation med link til spørgeskemaet. Også her bliver svarene præsenteret i rapporteringsportalen GEMBA.

Guide til den gode spørgeskemaundersøgelse
Skal du arbejde med spørgeskemaundersøgelser, kan du hente hjælp ved at læse vores guide til den gode spørgeskemaundersøgelse. Den indeholder tips og tricks til overvejelser og formulering af spørgsmål samt anvendelse af svarskaler.

Relaterede indlæg