spørgeskemaundersøgelse

Hvad kan du bruge spørgeskemaundersøgelser til?

Spørgeskemaundersøgelse er en kvantitativ undersøgelsesmetode, som anvendes for at identificere sammenhænge eller af- eller bekræfte en eller flere opstillede hypoteser.

Udarbejdelse af gode og brugbare spørgeskemaundersøgelser kan være kompleks. Det kræver stor viden, overvejelser og en længere læringsproces. Derfor er det en rigtig god ide at gøre sig nogle tanker, inden man kaster sig ud i at forme og formulere en spørgeramme til en spørgeskemaundersøgelse. Du kan i værste fald ende med, at de data, du indsamler, ikke er relevante og valide, og du dermed er nødt til at starte forfra.

Hos TeleFaction anvender vi spørgeskemaundersøgelser i forskellige sammenhænge. Her er 3 eksempler.

 

1. Årlige kundetilfredshedsundersøgelser, hvor kunder svarer på spørgsmål omkring samarbejdet. Vi samler op på svarene og gengiver dem grafisk i en skriftlig rapport med konklusioner og kommer med handlingsorienterede anbefalinger samt præsenterer dem for direktion, ledelse og relevante, udvalgte medarbejdergrupper hos virksomheden.

2. Løbende procesmålinger hvor en kunde efter en endt proces – f.eks. et onboardingforløb som ny kunde – får tilsendt et spørgeskema med spørgsmål omkring oplevelsen af det netop afsluttede forløb. Svarene bliver rapporteret i takt med, at de indsamles i rapporteringsportalen GEMBA. Virksomheden får adgang til GEMBA og kan her se og arbejde med resultaterne på forskellig vis. Der er f.eks. mulighed for at sætte en trigger op, der gør, at man får tilsendt en e-mail med interview- og kundeoplysninger, hver gang en kunde har haft en utilfredsstillende oplevelse.

3. Løbende touchpoinhtmåling af f.eks. e-mail svar som kundeservice håndterer i virksomheden. Via et link i svar-mails, der sendes til kunder, kan kunder svare på, om de fik et tilfredsstillende svar på deres henvendelse. Også her bliver svarene rapporteret ind og samlet ind rapporteringsportalen ”GEMBA”, som virksomheden får adgang til.

 

Skal du arbejde med spørgeskemaundersøgelser, kan du hente hjælp ved at se vores guide til den gode spørgeskemaundersøgelse. Den indeholder tips og tricks til overvejelser og formulering af spørgsmål samt anvendelse af svarskaler.

TeleFaction har mere end 15 års erfaring med kunde- og medarbejdertilfredshedsmålinger. Vi udsender et månedligt nyhedsbrev med tips, tricks og kurser, der sætter fokus kunde- og medarbejdertilfredshed.

Relaterede indlæg