7 råd til at engagere og motivere dine medarbejdere

Gang på gang dokumenteres det, at engagerede og motiverede medarbejdere yder en ekstra indsats i hverdagen og bidrager til øget økonomisk vækst.

Der hviler imidlertid et stort ansvar på virksomhedens ledere, hvis der skal skabes en engageret og motiveret medarbejderstab. Medarbejdere vælger ofte at søge nye veje med begrundelsen om, at ledelsesstilen har haft en negativ indflydelse på deres humør og gåpåmod.

Selvsamme ledelse har ikke haft kompetencerne til at skabe de optimale rammer for et sundt og velfungerende arbejdsmiljø.

Det er ledelsens ansvar at engagere og bringe det bedste frem i medarbejderne og hele virksomheden vil nyde godt af fordelene. Engagerede og glade medarbejdere, gør nemlig en ekstra indsats for kunden.  

 

råd til engagerede medarbejdere

 

1. Investér i dine medarbejdere – de skal både udfordres og udvikles: Som leder skal du give dine medarbejdere muligheden for at blive klogere. Dine medarbejdere tiltræder ofte deres stillinger med en masse kvalifikationer i rygsækken, men de forventer også, at de kan udvikle sig og vokse med virksomheden. Hvis du vil have engagerede og motiverede medarbejdere, må du investere i dem. Send dem på kurser eller giv dem arbejdsopgaver, der udfordrer dem. Husk også at være en god støtte og en god sparringspartner. Forklar dem på en pædagogisk måde, hvordan de løser opgaverne – det har stor værdi, når du deler ud af din erfaring.

2. Giv frihed og ansvar: Når du giver dine medarbejdere frihed og ansvar skaber det arbejdsglæde og engagerede medarbejdere. Få mennesker motiveres af at arbejde under strenge forhold.  Øget ansvar giver medarbejderne følelsen af, at de udfører et meningsfyldt arbejde, som har indflydelse på virksomhedens overordnede resultater. Øget frihed signalerer, at du stoler på dine medarbejdere, men også, at de gerne må begå fejl undervejs. Gør det blot klart, at de skal lære af deres fejl.

3. Vær selv det gode eksempel – lead the way: Medarbejdere ser op til deres ledere, som i mange tilfælde opfattes som mentorer. Du bør derfor være et godt forbillede og udvise reelt lederskab. Bidrag til den gode stemning og den gode atmosfære – din positive attitude vil smitte af på hele organisationen.

4. Anerkend og ros dine medarbejdere: Når du beder dine medarbejdere om at udføre et stykke arbejde, så anerkend arbejdet, når opgaven er fuldført. Det kan sagtens være, at resultatet ikke er 100% tilfredsstillende, men indsatsen og de ekstra timer medarbejderen har lagt i arbejdsopgaven, kan i flere tilfælde godt anerkendes. Mange ledere roser kun de medarbejdere, som opnår de bedste resultater, og det er ikke okay. Alle der bidrager, fortjener et skulderklap. Resultater der opnås i fællesskab, skal deles med hele teamet. Dine medarbejdere vil ligesom dig, gerne vide om deres arbejde bærer frugt.

 

 

5. Succeser i hverdagen skal fejres: Husk at fejre succeser i hverdagen – også de små. Det viser, at samtlige resultater tæller og alle bidrager til succes. Store resultater skabes sjældent over en nat. Det er summen af de små indsatser i hverdagen, som bidrager til en stor succes. Du skal derfor løbende påpege, at dine medarbejdere udfører et meningsfuldt arbejde, som er uundværligt for virksomheden.

6. Opstil klare mål og forventninger: Det er vigtigt, at den enkelte medarbejder er bekendt med sine mål samt de forventninger, som virksomheden har til vedkommende. Tal om udfordringer og udvikling og find så sammen frem til, hvordan I opnår de opstillede mål. Det er vigtigt, at du kommunikere åbent med dine medarbejdere. Du bør så vidt muligt inddrage dem i den daglige drift. Ofte har de gode ideer og forslag til forbedringer. Lyt til dem og de vil i højere grad føle sig som en væsentlig del af organisationen.

7. Afhold et årlig socialt arrangement: Flere leder glemmer vigtigheden af sociale arrangementer på arbejdspladsen. Her tænkes der ikke på de traditionelle julefrokoster eller sommerfester. Planlæg en teambuilding dag eller en dag, hvor du gør noget specielt for dit team. Tænk kreativt, det behøver ikke at koste en bondegård. En enkelt dag kan forstærke de indbyrdes bånd og relationer, og medarbejderne vil helt sikkert gøre gengæld ved at være mere engagerede og motiverede i hverdagen. Fordelene ved engagerede medarbejdere er mange, læs her hvilke fordele engagerede medarbejdere medfører.

 

TeleFaction har mere end 15 års erfaring med kunde- og medarbejdertilfredshedsmålinger. Vi udsender et månedligt nyhedsbrev med tips, tricks og kurser, der sætter fokus kunde- og medarbejdertilfredshed.

 

Du kan tilmelde dig TeleFactions nyhedsbrev lige her: