Tilfredshedsundersøgelser i boligforeninger

Hos TeleFaction tilbyder vi en 360 grader undersøgelse, som understøtter et godt beboerdemokrati, skaber optimale vilkår for til- og fraflyttere og forbedrer bomiljøet for eksisterende beboere.

Alm. Brand benytter NPS

Alm. Brand er en dansk finansiel koncern, der driver virksomhed inden for bank, forsikring og pension. Virksomheden tilbyder produkter og services, som kommer hele vejen

Læs mere

FællesBo effektiviserer processerne

FællesBo er en almen boligorganisation, der administrerer boligere, bofælles-skaber og andelsboligforeninger i Herning Kommune. I tæt samarbejde med TeleFaction har FællesBo siden 2016 arbejdet på

Læs mere

5 bud på god borgerservice?

Medarbejdere, som arbejder på landets kommuner, er den offentlige sektors ansigt udadtil. Derfor er deres attitude og adfærd overfor borgerne af stor betydning. Den service,

Læs mere