Tilfredshedsundersøgelser i boligforeninger

Hos TeleFaction tilbyder vi en 360 grader undersøgelse, som understøtter et godt beboerdemokrati, skaber optimale vilkår for til- og fraflyttere og forbedrer bomiljøet for eksisterende beboere.